İhale İlanı


MAL ALIMI İÇİN İHALE İLANI

Etaş Afyon Tavukçuluk İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (13.Etap) kapsamında Kırşehir ili Mucur ilçesi Osmangazi Mahallesi ’nde gerçekleştirilecek Etaş Afyon Yem Tesisi Enerji Giderlerini GES İle Karşılıyor Projesi kapsamında mal alım ihalesi yapmaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren ihale dosyası www.etasyumurta.com  internet adresinden görülebilir. Ancak, ihale dosyası Osmangazi Mah. Ankara-Kayseri Asfaltı Sok. No:40/1 Mucur/Kırşehir adresinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saat: 14.08.2020 saat 14:00

Gerekli ek bilgi ve açıklamalar www.etasyumurta.com  ’da yayınlanacaktır.

Teklifler 14/08/2020 tarihinde saat 14:00’de ve Osmangazi Mah. Ankara-Kayseri Asfaltı Sok. No:40/1 Mucur/Kırşehir adresinde yapılacak oturumda açıklanacaktır.

 

İdari ve Teknik Şartname
Etaş Afyon Ulusal Basın Makine Alımı Evrakları

 


Anahtar Kelimeler :